Spontaniczny wypad w styczniu do Kwiatkowic. Pozuje Ada, Poter, Wojciech. Więcej konceptów w naturze w Intimacy -> Cieleśność