Souls

Segment z przedstawieniem ciał pomalowanych światłem. Długie naświetlanie, projekcje, dym, światłowody. Niematerialne malowanie ciał.

Daydream

Vision

Ether

Neon

Unicorn Tail​