Na leśnych portretach godnie prezentuje się Ada Wieczorek.