Krolin dzielnie wypatruje zagrożeń ze swojego stanowiska. Na pamiątkę jesieni.