Podsumowanie wszystkich ujęć z eksperymentalne sesjo portretowej z Gooral. Pomagała: Ada Wieczorek