Spontaniczny wypad w styczniu do Kwiatkowic. Pozuje Ada, Poter, Wojciech