Kadry z cyklu symulacji sesji studentów 1 roku ASP 😛 Pozuje Ada, Poter, Wojciech