Rzadko pracuje ze światłem zastanym. O zachodzie można robić cuda z kompozycją. Światło wtedy jest miękkie i złote. Więcej leśnych kadrów możecie zobaczyć w Intimacy -> Cieleśność