Satin owinięta bardzo ważnym narzędziem mojej twórczości. Mały backstage w środku.