Prezentuje się Magda i Fabia. Cały projekt zobacz na Bodies -> Plazmosfera