Odkrywamy kolejne piękne ujęcia z TatianaITAYA.live. MUA Ada Wieczorek. Tym razem próbowaliśmy efektów użycia srebrnej farby.