Malowanie światłem – Daydream w pierwszej studyjnej sesji z Urszull.